30. syys, 2022

Diabeetikon jalkojenhoito

Diabetestä sairastaville jalkojenhoito on erityisen tärkeää. Haavariski on hyvä arvioida vähintään kerran vuodessa ja jos riskiluokka on 2 tai 3 niin useammin.

Jalkaongelmien taustalla on diabeetikolla yleensä valtimotaudin aiheuttama neuropatia (ääreishermoston toimintahäiriö) ja verisuonten vaurioista johtuva hapenpuute, eli iskemia.

Neuropatia heikentää kivun ja lämpötilaerojen aistimusta, eikä henkilö välttämättä edes huomaa ihovaurioita. Iskemian seurauksena haavaumat ja ihorikot paranevat huonosti ja näistä johtuen pienetkin ihorikot, nirhaumat ja rakot voivat aiheuttaa vakavia seurauksia.

Palveluihini kuuluu diabeetikon jalkahoito, jonka yhteydessä tutkin mm kuvassa olevilla välineillä erilaisia tuntoaistimuksia ja verenkiertoa sekä hermoston toimintaa jaloissa.

Tervetuloa hoitoon ja saamaan neuvoja jalkojen hyvinvointiin